Gội đầu kiểu Nhật với L’oreal thảo dược – 35′

Japanese style (with other service) (35min)