Khỏe đẹp toàn diện – 3h

Xông ướt thảo dược và xông khô tinh dầu – 30 phút
Liệu pháp đặc biệt Cát Mộc – 60 phút
Chăm sóc da mặt thiên nhiên – 60 phút
Gội đầu kiểu Nhật – 30 phút