Tái tạo năng lượng – 1.5h

Xông ướt thảo dược và xông khô tinh dầu – 30 phút
Liệu pháp Thụy Điển với tinh dầu – 75 phút