Chăm sóc cơ thể – 2h

Xông ướt thảo dược và xông khô tinh dầu – 30 phút
Liệu pháp đặc biệt Cát Mộc – 60 phút
Gội đầu kiều Nhật – 30 phút